Vill du vara med på listan? Spring sträckan och skicka in bevis om detta till oss. Vi lägger därefter upp namn, tid och datum för genomförandet.

Namn: Jonas Nielsen
Tid: 4:44:05
Datum: 2022-11-13, förmiddag
Väder: 12℃, svag vind

Namn: Stefan Samuelsson
Tid: 6:09:42
Datum: 2022-08-09, lunch
Väder: 14-22℃, svag vind

Namn: Robert Frithiof
Tid: 4:03:34
Datum: 2021-07-29, lunch
Väder: 24℃, stark motvind

Namn: Niclas Sjögren
Tid: 3:44:03
Datum: 2021-07-24, förmiddag
Väder: 24℃, hyfsad motvind

Namn: Hanna Kronberg
Tid: 4:23:52
Datum: 2021-07-24, förmiddag
Väder: 24℃, hyfsad motvind

Namn: André Möller
Tid: 4:22:21
Datum: 2021-07-24, förmiddag
Väder: 24℃, hyfsad motvind

Namn: Mats Nilsson
Tid: 4:50:17
Datum: 2021-07-24, förmiddag
Väder: 24℃, hyfsad motvind

Namn: Roger Löfström
Tid: 6:20:12
Datum: 2021-07-17, förmiddag
Väder: 26℃, svag medvind
(Del av SydkustenUltra.)

Namn: Peter Nordström
Tid: 6:20:12
Datum: 2021-07-17, förmiddag
Väder: 26℃, svag medvind
(Del av SydkustenUltra.)

Namn: Anders F Ganslandt
Tid: 5:13:10
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Namn: Jens Lindquist
Tid: 3:36:11
Datum: 2021-07-24, förmiddag
Väder: 24℃, hyfsad motvind

Tid: 3:19:44
Datum: 2020-10-24, förmiddag

Tid: 3:34:13
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Namn: Sebastian Appelgren
Tid: 4:33:45
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Namn: Zingo Andersen
Tid: 5:15:22
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Namn: Stefan Samuelsson
Tid: 5:18:48
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Namn: Amy Berg
Tid: 4:45
Datum: 2021-07-24, förmiddag
Väder: 24℃, hyfsad motvind

Tid: 4:16
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Namn: Anneli Johansson
Tid: 3:58:22
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Namn: Mariella Sommer Martinez
Tid: 5:13
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Namn: Anders Östman
Tid: 4:07
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

’Namn: Lars Petersson
Tid: 4:09
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Namn: Jonas Hansson
Tid: 3:30
Datum: 2021-07-24, förmiddag
Väder: 24℃, hyfsad motvind

Tid: 3:30
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Tid: 3:34
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Namn: Jesper Isaksson
Tid: 4:13
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Tid: 4:33:22
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Namn: Marie Olsson
Tid: 6:14:33
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Namn: Fredrik Perulf
Tid: 6:14:33
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Namn: Patrik Ericsson
Tid: 3:10
Datum: 2021-07-24, förmiddag
Väder: 24℃, hyfsad motvind

Tid: 2:57
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Tid: 3:11:25
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Namn: Roger Hæhre
Tid: 3:40:08
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Namn: Jörgen Buder
Tid: 5:51
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Tid: 7:16
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Namn: Alexander Elg
Tid: 4:40:47
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Name: Lars Björk
Tid: 4:31:51
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Namn: René Olsson‎
Tid: 5:11:31
Datum: 2021-07-24, förmiddag
Väder: 24℃, hyfsad motvind

Tid: 5:52
Datum: 2019-06-21, förmiddag

Namn: Patrik Johansson
Tid: 3:50:26
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Namn: Olof Malmström
Tid: 5:19:52
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Namn: Richard Jack
Tid: 4:41
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Tid: 4:28:45
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Namn: Charlotta Svalander
Tid: 5:49
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Tid: 4:43
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Namn: Ola Johnsson
Tid: 3:24:56
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Namn: Andreas Olsson
Tid: 3:xx:xx
Datum: 2021-07-24, förmiddag
Väder: 24℃, hyfsad motvind

Tid: 3:31
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Tid: 3:34:21
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Namn: Håkan Martins
Tid: 4:59:17
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Namn: Charlotte Eriksson
Tid: 4:59:17
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Namn: Staffan Seger
Tid: 4:33:41
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Namn: Sarah Glendinning
Tid: 5:15
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Namn: Adam Söderberg
Tid: 3:25:47
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Namn: Ellinor Christensson
Tid: 4:19
Datum: 2017-04-16, förmiddag
Väder: 2℃, motvind 5 m/s

Namn: Olle Svalander
Tid: 4:54
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Tid: 4:55
Datum: 2017-04-16, förmiddag
Väder: 2℃, motvind 5 m/s

Namn: Kenneth Rosfort-Nees
Tid: 3:46:57
Datum: 2021-07-24, förmiddag
Väder: 24℃, hyfsad motvind

Tid: 3:33:28
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Tid: 4:xx:xx
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Tid: 3:29
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Tid: 3:50
Datum: 2017-04-16, förmiddag
Väder: 2℃, motvind 5 m/s

Namn: Markus Rytterkull
Tid: 5:25:00
Datum: 2016-04-03, lunch
Väder: 12℃, motvind 8 m/s

Namn: Jonas Engman
Tid: 5:25:00
Datum: 2016-04-03, lunch
Väder: 12℃, motvind 8 m/s

Namn: Ross Nugent
Tid: 4:09
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Tid: 4:07:00
Datum: 2017-04-16, förmiddag
Väder: 2℃, motvind 5 m/s

Tid: 4:30:45
Datum: 2016-06-11, morgon
Väder: 18℃, motvid 5 m/s

Tid: 4:18:00
Datum: 2016-03-30, lunch
Väder: 7℃, medvind 5 m/s

Namn: Linus Bladh
Tid: 3:41:02
Datum: 2016-03-27, förmiddag
Väder: 6℃, motvind 12 m/s

Namn: Simon Sollvén
Tid: 3:40:51
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Tid: 3:42:58
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Tid: 3:56:00
Datum: 2017-04-16, förmiddag
Väder: 2℃, motvind 5 m/s

Tid: 4:10:00
Datum: 2016-03-27, förmiddag
Väder: 6℃, motvind 12 m/s

Namn: Marcus Ekenstjärna
Tid: 3:34:48
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Tid: 3:41:02
Datum: 2016-03-27, förmiddag
Väder: 6℃, motvind 12 m/s

Tid: 3:48:00
Datum: 2015-04-05, förmiddag
Väder: 7℃, medvind 4 m/s

Tid: 4:16
Datum: 2014-12-06, lunch
Väder: 5℃, medvind 8 km/h

Namn: Per Kvist
Tid: 4:18:10
Datum: 2014-12-06, lunch
Väder: 5℃, medvind 8 km/h

Namn: Martin Andersson
Tid: 03:59:19
Datum: 2015-04-05, förmiddag
Väder: 7℃, medvind 4 m/s

Tid: 4:25:32
Datum: 2014-12-06, lunch
Väder: 5℃, medvind 8 km/h

Namn: Stefan Förare
Tid: 4:23
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Tid: 3:48:09
Datum: 2015-04-05, förmiddag
Väder: 7℃, medvind 4 m/s

Tid: 4:30
Datum: 2014-12-06, lunch
Väder: 5℃, medvind 8 km/h

Namn: Fredrik Davidsson
Tid: 3:55
Datum: 2020-07-25, förmiddag
Väder: 20℃, svag medvind

Tid: 4:37:17
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Tid: 3:49:37
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Tid: 3:48:05
Datum: 2016-03-27, förmiddag
Väder: 6℃, motvind 12 m/s

Tid: 3:52:10
Datum: 2015-04-05, förmiddag
Väder: 7℃, medvind 4 m/s

Tid: 4:04:27
Datum: 2014-07-20, förmiddag
Väder: 18℃-24℃, motvind 5 km/h

Namn: Per Åström
Tid: 3:56:00
Datum: 2021-07-24, förmiddag
Väder: 24℃, hyfsad motvind

Tid: 4:12:32
Datum: 2019-07-27, förmiddag
Väder: 27℃, hård motvind 14 m/s

Tid: 3:46:19
Datum: 2018-04-01, förmiddag
Väder: 0℃, sidovind 10 m/s, delvis snöigt

Tid: 3:51:48
Datum: 2016-03-27, förmiddag
Väder: 6℃, motvind 12 m/s

Tid: 3:52:10
Datum: 2015-04-05, förmiddag
Väder: 7℃, medvind 4 m/s

Tid: 4:20:34
Datum: 2014-07-08, eftermiddag
Väder: 26℃, motvind 16 km/h